ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Επωνυμία: SHOWERTEC Μ.ΕΠΕ

Διακριτικός Τίτλος: SHOWERTEC Μ.ΕΠΕ
ΑΦΜ: 997567250
Δραστηριότητα: ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2310434333
Fax: 2310434333
Διεύθυνση:  Εμ. Παππα 1 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
ΔΟΥ: Καλαμαριάς